Regulamin

1. WSTĘP

Właścicielem sklepu internetowego www.colemanpolska.pl jest firma SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grochowska 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP: 7792446406, REGON: 365284658. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady korzystania przez Użytkowników i Uczestników z serwisu internetowego www.colemanpolska.pl oraz zawiera uregulowania organizacyjne Serwisu.

 

2. DEFINICJE

W niniejszym regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

1) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2) Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się także do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego

3) Konto Uczestnika – konto utworzone w systemie informatycznym Sklepu na dane Uczestnika, służące do realizacji zamówień.

4) Organizator – organizator i administrator strony internetowej campingaz.pl, tj. SAT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grochowska 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP: 7792446406, REGON: 365284658;

5) Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu, wraz z wszelkimi załącznikami i odniesieniami, które wyraźnie się do niego odwołują;

6) Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

7) Serwis – serwis internetowy www.colemanpolska.pl dostępny w polskiej wersji językowej;

8) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.colemanpolska.pl,; Adres korespondencyjny sklepu: SAT Sp. z o.o. , 60 -277 Poznań, ul. Grochowska 27, e-mail: coleman@sat.poznan.pl

9) Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000);

10) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupów w Sklepie.

 

3. WARUNKI OGÓLNE


1. Sklep colemanpolska.pl prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż wysyłkową artykułów znajdujących się w jego ofercie. Informacje na temat produktów Sklep zamieszcza na stronie www.colemanpolska.pl

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.colemanpolska.pl są nowe, zgodne z zapewnieniami Sklepu podawanymi przy ich opisach, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

4. ZAMÓWIENIA


1. W trakcie składania zamówień Użytkownik zobowiązany jest do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą potrzebne do realizacji zamówień. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania podanych danych drogą telefoniczną lub internetową.

2. Warunkiem przyjęcia przez Sklep zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i wybór sposobu dokonywania zakupów, określonych w pkt.6.

3. Po otrzymaniu przez Sklep zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Użytkownika automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

4. Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział handlowy Sklepu, po czym, Użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania wiadomości informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży zamówionego produktu ze Sklepem. Ewentualne zmiany w zamówieniu Użytkownik może wprowadzić wyłącznie poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-maila pod adres: coleman@sat.poznan.pl i wpisując w tytule e-maila: numer zamówienia i dane Użytkownika.

5. Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Użytkownik może dokonać do 24 godzin od daty złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem – mailowo na adres coleman@sat.poznan.pl oraz dws@sat.poznan.pl

6. W przypadku niedostępności części zamówionych produktów, Użytkownik zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji – tj. realizacji częściowej zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia Sklep zwróci otrzymaną sumę na rachunek bankowy Użytkownika.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

 

5. SPOSÓB DOKONYWANIA ZAKUPÓW


1. W zamówieniu Użytkownik dokonuje wyboru zamawianych produktów, określenia miejsca doręczenia przesyłki, oznaczenia sposobu dostawy, formy płatności oraz wskazania danych do wystawienia faktury (jeśli znajduje zastosowanie).

 

6. METODY PŁATNOŚCI


1. Użytkownik korzystający z polskiej wersji Serwisu w przypadku wysyłki produktu na obszarze Rzeczypospolitej Polski, ma możliwość dokonania płatności za zamówienie w trybie:

a) “za pobraniem” (płatność przy odbiorze) dla zamówień o wartości nie większej niż 6000 zł brutto ze względu na ograniczenia w przewozie świadczonym przez firmę kurierską GLS Sp. z o.o oraz DHL Parcel Polska Sp. z o. o.

b) poprzez „szybkie płatności lub płatność kartą” za pośrednictwem systemu Przelewy24, za który odpowiada PayPro S.A. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Tel: +48 61 642 93 44, fax 61 642 90 31, www.przelewy24.pl, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

2. Na przelewach w polu “tytuł” należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Użytkownika.

3. W przypadku wyboru opcji zapłaty „szybkie płatności lub płatność kartą” za pośrednictwem Przelewy24 (PayPal) lub PayPal Użytkownik powinien dokonać zapłaty bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni, zamówienie zostanie anulowane.

4. Zwrot pieniędzy w przypadku braku produktu lub anulowania zamówienia następuje na konto bankowe Użytkownika, niezwłocznie po jego podaniu przez Użytkownika.

5. W sytuacji trzykrotnego zaniechania odbioru zamówionej przesyłki przez Użytkownika pod wskazanym przez niego adresem, Sklep zastrzega sobie możliwość nie oferowania Użytkownikowi sposobu płatności za zamówiony towar „za pobraniem” i oferowania innych sposobów płatności. Sklep ponownie udostępni Użytkownikowi możliwość zapłaty za zamówiony towar „za pobraniem”, jeśli zaniechanie odbioru przesyłki nastąpiło z okoliczności niezawinionych lub niezależnych od Użytkownika, o czym Użytkownik poinformuje Sklep drogą mailową na adres: coleman@sat.poznan.pl oraz dws@sat.poznan.pl

 

7. CENY I ZMIANA OFERTY


1. Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone w polskiej wersji językowej Serwisu w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym również należne podatki zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.colemanpolska.pl nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

 

8. WARUNKI DOSTAWY


1. Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Użytkownika. Użytkownik dokonujący zakupu ma prawo wskazać adres wysyłki zamówionego produktu wyłącznie w granicach Rzeczypospolitej Polski.

2. Wysyłka poza granice Rzeczypospolitej Polski nie jest możliwa.

3. Koszt dostawy w granicach Rzeczypospolitej Polski jest darmowy. Przesyłki wysyłane są kurierem GLS Poland Sp. z o.o. oraz DHL Parcel Polska Sp. z o. o.

a) Czas dostawy: 1-3 dni robocz,.

b) Wysyłka zamówień na terenie Polski jest bezpłatna,

c) 90% paczek realizowanych jest następnego dnia

d) Zamówienia złożone w dni wolne od pracy są przyjmowane do realizacji pierwszego dnia roboczego po dniu (dniach) wolnych. Nasze magazyny pracują od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 i w tym czasie realizowane są zamówienia.

4. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy, które różnią się w zależności od wyboru formy płatności, opcji dostawy oraz miejsca dostawy.

5. Czas realizacji zamówienia to:

a) w przypadku przesyłki pobraniowej, czyli płatności przy odbiorze – zakupiony produkt zostanie wysłany po sprawdzeniu zamówienia przez pracownika obsługi Sklepu (do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji),

b) przesyłki płatnej przed wysłaniem, czyli w przypadku wyboru opcji płatności: „szybkie płatności lub płatność kartą”- zakupiony towar produkt zostanie wysłany w terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowaniu na koncie Sklepu wpłaty we właściwej wysokości. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sklep poinformował Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. Czas dostawy to czas, w którym dostarczana jest przesyłka, w zależności od wyboru opcji dostawy przez Użytkownika. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS Sp. z o.o. lub DHL Parcel Polska Sp. z o. o. Przewidywany czas dostawy to 24 – 48 godzin na adres w Polsce. Podane terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską GLS Sp. z o.o. oraz DHL Parcel Polska Sp. z o. o. 9.8. Koszty dostawy zostaną umieszczone na wystawionym dokumencie księgowym (fakturze VAT lub paragonie) jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Użytkownik jest informowany przed akceptacją zamówienia.

 

9. RĘKOJMIA I GWARANCJA


1. Sklep jest obowiązany dostarczyć Użytkownikowi produkt wolny od wad.

2. Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (produktu) z umową. Wada prawna polega na tym, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz zgodnie z polityką producentów mogą być objęte ich gwarancją.

5. Sklep nie jest gwarantem produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej produkt, jej warunki są udostępniane razem z produktem. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu.

6. W przypadku stwierdzenia wady produktu Użytkownik może w ramach rękojmi:

a) żądać obniżenia ceny albo

b) odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

8. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

10. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


1. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji należy przesyłać na adres: Reklamacje Coleman, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki lub na adres e-mailowy: reklamacje@sat.poznan.com.

2. Zgłoszenia wady można dokonać przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego „reklamacja” umieszczonego na stronie Sklepu, w zakładce “Wsparcie” i przesłanie go mailem lub załączenie do przesyłki. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu produktu w Sklepie.

3. W związku z koniecznością oceny przez Sklep istnienia wady produktu, równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady, należy dostarczyć reklamowany produkt na adres: Reklamacje Coleman, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki.

4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od daty wydania mu produktów zakupionych w Sklepie.

5. Sklep ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika, z zastrzeżeniem reklamacji Użytkownika z tytułu rękojmi, na którą Sklep odpowiada w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Użytkownika. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji.

6. Uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Użytkownika wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

 

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW


1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. W szczególności, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

3. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

4. Użytkownik będący Konsumentem może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


1. Każdy Konsument, ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży w dowolny sposób, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Dla Państwa wygody proponujemy dokonać odstąpienia od umowy drogą mailową na adres coleman@sat.poznan.pl, dws@sat.poznan.pl lub wysyłając oświadczenie na piśmie w formie pisemnej na adres: Zwroty Coleman, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki


2. Do zachowania 30 dniowego terminu określonego w punkcie 13. 1 powyżej wystarczy złożenie lub wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Zwroty Campingaz, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki lub adres email: coleman@sat.poznan.pl, dws@sat.poznan.pl


3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi.


4. Zwracany przez Użytkownika produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. Zachęcamy do zapakowania produktu w oryginalne opakowanie.


5. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (tj. za dostawę) z tym zastrzeżeniem, że Sklep zwraca Użytkownikowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sklepu.


6. Pieniądze są zwracane niezwłocznie po skutecznym odstąpieniu i to w terminie do 14 dni. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. W przypadku, gdy formą płatności było pobranie, Konsument powinien wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot.


7. Użytkownik ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep sam zaproponował, że odbierze produkt. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie produktu do Sklepu przed jego upływem. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.


8. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Sklepu: Zwroty Coleman, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki.


9. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w następujących wypadkach:

a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) umowy, w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

i) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

13. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik lub Uczestnik spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:


a) zastosowanie aktualnych wersji przeglądarek: Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera lub Internet Explorer 11. z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.


2. Jeżeli wymagania techniczne przeglądarki Użytkownika lub Uczestnika nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Użytkownika lub Uczestnika odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.


3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Serwisu oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika lub Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej.


4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników lub Uczestników z usług Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej komputera Użytkownika lub Uczestnika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.


5. Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika lub Uczestnika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik lub Uczestnik połączył się z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika lub Uczestnika przeglądarka oraz system operacyjny itp.


6. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub SAT sp. z o.o. Użytkownik nie jest uprawniony w zakresie korzystania z Serwisu do dostarczania treści o charakterze bezprawny

Wybierz swój język